เค้าไปได้ของดีๆกันเยอะเลยน
ถ้าไม่คิดจะซื้ออะไร ลองไปดูเล่นๆครับ
เดินเพลินๆ เปลี่ยนบรรยากาศ