ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกับกิจกรรม Light Loft “This is my Mom”

ของรางวัลเป็น ที่พัก THA, City Loft Hotel ให้ไปนอนพักฟรีๆ ผู้ที่ถ่ายรูปได้คูลๆ ตรงคอนเซปเรามาที่สุด ได้แก่ K. Waraporn Estris ติดต่อรับรางวัลได้ใน inbox – LightLoft Facebook Page เลยครับ

หมายเหตุ**
• ผู้โชคดีติดต่อรับรางวัลภายใน 2 วัน หากไม่แสดงตัวจะถือว่าสละสิทธิ์
• ห้องพักสามารถเข้าพักได้ทุกวัน (จองล่วงหน้า 7 วัน)
• ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ของรางวัลไม่สามารถส่งต่อให้ผู้อื่นพักแทนได้